opraktisk

opraktisk
adj (-t, -a)

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • opraktisk — • obekväm, opraktisk, olämplig, besvärlig, okomfortabel, oläglig • opraktisk, tafatt, hjälplös, oskicklig, fumlig, klumpig …   Svensk synonymlexikon

  • besvärlig — • kinkig, svår, besvärlig, brydsam, bekymmersam, kvistig, krånglig, invecklad, knivig • besvärlig, bråkig, motspänstig, yster, vrensk • förtretlig, förarglig, retsam, försmädlig, irriterande, tråkig, obehaglig, besvärlig • mödosam, tröttsam,… …   Svensk synonymlexikon

  • fumlig — • handfallen, häpen, rådvill, rådlös, bestört, förbryllad, obeslutsam, förlägen, generad • klumpig, ovig, ovarsam, tafatt, fumlig, oskicklig • opraktisk, tafatt, hjälplös, oskicklig, fumlig, klumpig …   Svensk synonymlexikon

  • hjälplös — • bortkommen, förvirrad, tafatt, försagd, rådvill, rådlös, hjälplös • försvarslös, värnlös, hjälplös, utlämnad • opraktisk, tafatt, hjälplös, oskicklig, fumlig, klumpig • hjälplös, värnlös, vanmäktig, rådlös, skyddslös, utlämnad, övergiven,… …   Svensk synonymlexikon

  • klumpig — • oartig, ohövlig, ohyfsad, obelevad, klumpig • opraktisk, tafatt, hjälplös, oskicklig, fumlig, klumpig • klumpig, ovig, ovarsam, tafatt, fumlig, oskicklig …   Svensk synonymlexikon

  • obekväm — • obekväm, opraktisk, olämplig, besvärlig, okomfortabel, oläglig …   Svensk synonymlexikon

  • okomfortabel — • obekväm, opraktisk, olämplig, besvärlig, okomfortabel, oläglig …   Svensk synonymlexikon

  • oläglig — • obekväm, opraktisk, olämplig, besvärlig, okomfortabel, oläglig • ovälkommen, objuden, störande, oönskad, oläglig, misshaglig …   Svensk synonymlexikon

  • olämplig — • opassande, olämplig, otillbörlig, otillständig, inkorrekt, oanständig • obekväm, opraktisk, olämplig, besvärlig, okomfortabel, oläglig …   Svensk synonymlexikon

  • oskicklig — • inkompetent, oduglig, oskicklig, okunnig, ineffektiv • oprofessionell, oskicklig, oproffsig • klumpig, ovig, ovarsam, tafatt, fumlig, oskicklig • opraktisk, tafatt, hjälplös, oskicklig, fumlig, klumpig …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”